โซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะทาง

  info@dataroot.asia    

  063-216-1166 

 
ERP Solution ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ ธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจค้าปลีก, ค้าส่ง, นำเข้า ส่งออก, โรงงานผลิต แปรรูปต่างๆ, ธุรกิจขนส่ง, อีคอมเมิร์ซ  โดยข้อมูลในหน้านี้จะยกมาบางธุรกิจเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

ข้อมูลในส่วนนี้อาจมีบาง Features ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน Package มาตรฐาน กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 
ธุรกิจขนส่ง Logistics

 • Transportation Management System (TMS) เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การรับ order, เช็ค stock, วางแผนขนส่ง, ติดตามการขนส่ง, บันทึกค่าใช้จ่าย-ต้นทุนในการส่ง, วางบิล, รับชำระเงิน

 • บริการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ (Fleet Management)

 • ข้อมูลพนักงานขับรถ

 • วางแผนการจัดส่ง โดยระบบแนะนำแผน (วัน เวลา) และ เส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสม (Route Optimization)

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS ที่ติดตั้งในรถ และระบบแผนที่แบบ realtime

 • รองรับการขนส่งหลายหลายรูปแบบได้แก่ การขนส่งภายในประเทศ (Domestic), การจัดการรถเที่ยวกลับ (Backhaul), การขนส่งระหว่างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

 • ควบคุมต้นทุนระหว่างขนส่ง

 • บริการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า OT คนขับ, ค่าทางด่วน, ค่าน้ำมัน

 • ข้อมูลด้านการเงินจะถูกบันทึกแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงินตรวจทาน และยืนยันการบันทึกบัญชี

 • ออกรายงานเกี่ยวกับ KPI ต่างๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพการขนส่ง 

 • รายงานสรุปต่างๆ

 

ธุรกิจ Real Estate, Construction

 • Solution เฉพาะทางสำหรับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง เชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากฝั่งเวนเดอร์ (BUY Side), ฝั่งบริหารจัดการ (IN Side) และฝั่งลูกค้า (SELL Side) เข้าด้วยกัน

 • ระบบบริหารจัดการที่ดิน (Land) ได้แก่ Land Banking, Map, Ownership, JD, JV, Outright purchase, redevelopment

 • กฎหมาย (Legal) จัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย, จัดทำแผนงาน และ ต่อเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

 • การติดต่อประมานงาน (Liaison)

 • การบริหารโครงการ (Project) - ควบคุมงบประมาณของโครงการ

 • งานขาย (Sales)

 • บริหารจัดการลูกค้า (Leads)

 • งานช่าง วิศวกรรม (Engineering)

 • จัดซื้อ (Purchase) - จัดทำ PO, แจ้งเตือนเมื่อมีการรับของ, Inventory Management, Supplier Management

 • บันทึกค่าใช้จ่าย (Expense)

 • ทรัพย์สิน (Asset)

 • การเงิน-บัญชี (Finance) - ระบบการอนุมัติการจ่ายเงิน, บันทึกบัญชีอัตโนมัติ, จัดทำตารางชำระเงินโดยอิงกับข้อมูล Cash flows, เรียกดู Financial Statement: Day Book (Bank, Cash), Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flows.

 • ค่าเช่า (Rentals)

 • บริหารจัดการสถานที่ (Facilities)

 • ไฟล์ข้อมูล (Files)

 • ระบบทรัพยากรบุคคล (HR & Payroll)

 • มีระบบ Dashboard สำหรับ Sales, Engineers, Purchase, Finance

 • มี Mobile Application เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ภายนอก ได้แก่ Client, Broker, Customer, Vendor, Rentals & Facilities

 
ธุรกิจ E-Commerce, Consignment

 • รับ Order ได้จากหลายช่องทางทั้งจาก Website, Mobile Application หรือผ่านระบบ Marketplace เช่น Lazada, Shopee

 • ข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า มีการบริหารจัดการเป็นแบบฐานข้อมูลชุดเดียว 

 • รองรับธุรกิจที่เป็นการฝากขายจากห้างสรรพสินค้า

 • รองรับการทำ Online Payment ทั้งจากบัตรเครดิต หรือ E-Wallet เช่น True Money, Rabbit Line Pay

 • ระบบ POS กรณีที่มีการขายของ แบบมีหน้าร้าน 

 
ธุรกิจที่มีหน่วยขายเคลื่อนที่ หรือ บริการหลังการขาย

 • รองรับธุรกิจแบบ VAN Sales 

 • ติดตามการทำงานของหน่วยขาย การเบิกค่าใช้จ่าย การเบิกสต๊อก การเปิดใบเสนอราคา และการวางบิล ตลอดจนถึงเรียกเก็บเงินลูกค้า

 • คิดค่า Commission ได้หลากหลายรูปแบบ 

 • Mobile Application สำหรับมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมทั้งสามารถติดตามการเข้างาน-ออกงาน ได้ตลอดเวลา



50,000+ companies run Odoo to grow their businesses.

Join us and make your company a better place.