สอนการใช้งานระบบ

  info@dataroot.asia    

  063-216-1166 

 

หัวข้อ

1) Overview and System Setup

ารใช้งานโดยรวม และการตั้งค่าเริ่มต้น


2) Department and Employee

ำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลพนักงาน และแผนก


3) Inventory

การสร้างข้อมูลสินค้า และารจัดการคลังสินค้า


4) Purchase

การสร้างข้อมูลคู่ค้า ใบสั่งซื้อ การอนุมัติ และขั้นตอนเกี่ยวกับงานจัดซื้อ

5) Sales and CRM

CRM การสร้างข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา และขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการขาย


6) Sales Services

อยู่ระหว่างการจัดทำ


7) Accounting

อยู่ระหว่างการจัดทำ


8) Fixed Assets

อยู่ระหว่างการจัดทำ


9) Approvals

อยู่ระหว่างการจัดทำ


10) Manufacturing

อยู่ระหว่างการจัดทำ

50,000+ companies run Odoo to grow their businesses.

Join us and make your company a better place.